Mgr. Miroslava Bartková
prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk


Kontakt:

Miroslava Bartková
Východná 749
032 32

tel.:/fax: 044/52 95 675
mobil: 0907 852 956

e-mail:

Vzdelanie:
•  1991, Pegagogická fakulta Nitra, štátna záverečná skúška,            odbor: Ruský jazyk a literatúra
•  1993, Vysoká škola pedagogická, Nitra, štátna záverečná skúška, odbor: anglický jazyk a literatúra
·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     
Profesionálna prax:
•  1996-1997 tlmočník a prekladateľ pre Konfederáciu odborových zväzov SR
•  1997-1998 tlmočník a prekladateľ pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
•  od r. 1998 samostatný tlmočník a prekladateľ
•  od roku 2003 na zozname prekladateľov pre Európsku úniu

Softvérové nástroje využívané pri preklade

Wordfast, CAT (Computer-Assisted Translation) softvér, ktorý umožňuje vytváranie samostatnej databázy prekladov a terminologických slovníkov pre každého zákazníka a kontrolu zhody názvoslovia v priebehu prekladu resp. pri ďalšej práci pre toho istého zákazníka alebo v tom istom odbore. Výrazne prispieva k zvýšeniu kvality prekladu a konzistentnosti terminológie.
Výber z prekladateľských projektov
BartkovaM@stonline.sk
Cenník 2004
English